Δήλωση συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης για το πρόγραμμα της Κοινωφελούς εργασίας

0
11889

 

Το ΚΕΚ Αναπτυξιακής Επιμελητήριο Κορινθίας σας καλεί να δηλώσετε συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης για το πρόγραμμα Κοινωφελής Εργασία ΟΑΕΔ 2020

Δήλωση συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης για το πρόγραμμα της Κοινωφελούς εργασίας εδώ

Αφορά τους ωφελούμενους στο Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 2020 για 36.500 θέσεις που περιλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Επιτυχόντων

 

Τα Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ώρες με τα θεματικά αντικείμενα:

 

 

·         Οριζόντιες δεξιότητες

Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών Οργανισμών & Επιχειρήσεων
Πρόληψη φυσικών καταστροφών
Πρώτες βοήθειες
Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ (3 επιπέδων

 

 

 

·         Εξειδικευμένες Δεξιότητες

Εργασίες Καθαρισμού
Δεξιότητες Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας
Υπηρεσίες Διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου
Μετάβαση στην κυκλική οικονομία
Εργασίες κατασκευαστικού κλάδου

Το θεματικό αντικείμενο των τμήματα θα καθοριστεί από τις επιλογές των ωφελουμένων το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε επιπλέον ενημέρωση για το πρόγραμμα Κοινωφελής Εργασία – ΟΑΕΔ 2020 για την κατάρτιση και τα αποτελέσματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας  στο 2741024464 (931)