Πρόγραμμα 2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Η Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας έχει αναλάβει με την συνεργασία της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) την «Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την επανένταξη στην εργασία των απολυμένων-ανέργων στους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας-διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο Δράσεις:
Δράση 1: Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Δράση 2: Παρακολούθηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 280 ωρών είναι επιδοτούμενη με €5 (μικτό) ανά ώρα κατάρτισης (280ώρες Χ 5€ = 1400 € μικτά).

Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί:

  • 115 άνεργοι στην Κόρινθο
  • 42 στο Άργος

Θα υλοποιήσουμε άμεσα:

  • 40 στην Σπάρτη
  • 25 στη Κόρινθο

Περισσότερες πληροφορίες