Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους έως 29 ετών

Το πρόγραμμα προκηρύχτηκε από το Υπουργείο Εργασίας πρόγραμμα, το οποίο αφορά σε ένα νέο Σχέδιο Δράσης για 100% Επιδοτούμενη Απασχόληση Ανέργων σε Επιχειρήσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης Νέων σε επιχειρήσεις με τη μορφή πρακτικής άσκησης, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση. Το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και στην παραγωγική διαδικασία με την πρακτική άσκηση.

Η Επιταγή Κατάρτισης (Training Voucher) περιλαμβάνει τις εξής δράσεις

  • Κατάρτιση 80 ωρών των ωφελούμενων, για οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες σε συνδυασμό με καθοδήγηση και εκπαιδευτικό mentoring.
  • Πρακτική άσκηση 5 μήνών σε επιχειρήσεις της περιοχής υλοποίησης του προγράμματος για τους ωφελούμενους, με επιδότηση της απασχόλησης.

Ωφελούμενοι
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών και οι άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής μεταδευτεροβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά προτεραιότητα το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησης τους στο πρόγραμμα. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 35.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών

Παροχές στους ωφελούμενους
Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης 400€ για όλους τους ωφελούμενους και επίδομα πρακτικής άσκησης 2300€ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, ενώ για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας - Μεταδευτεροβάθμιας 2000€.
Ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος για όλη την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη λίστα με τις Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις καθώς και το Έντυπο πρόθεσης συνεργασίας, να το εκτυπώσετε, να συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία και να μας την αποστείλετε με fax στο: 2741021173.

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις pdf 


Έντυπο Πρόθεσης Συνεργασίας pdf

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ pdf
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ   pdf
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-LOGISTICS  pdf
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  pdf
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  pdf
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  pdf
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ  pdf
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  pdf