Χαιρετισμός Προέδρου Επιμελητηρίου Κορινθίας κ. Βασίλη Νανόπουλου

nanopoulos-smallΣτη σημερινή εποχή δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική για την ανάπτυξη, χωρίς την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και χωρίς την ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Ειδικά μάλιστα η ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας από νέους ανθρώπους, πέρα από το ότι αποτελεί μια διέξοδο στο θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης, μπορεί να αναδειχθεί σε καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει το σύγχρονο περιβάλλον.

Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η δια βίου μάθηση οφείλουν να είναι οι κατεξοχήν παράγοντες που θα συμβάλλουν στην ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Κι αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Κατ’ αρχήν μέσα από την παροχή σύγχρονης γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων, που θα αποτελέσουν τα εφόδια για μια επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επίσης, μέσα από την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των νέων, απέναντι στις επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρει η επιχειρηματικότητα. Την πληροφόρηση για τις δυνατότητες που παρέχονται από την Πολιτεία και τους επιχειρηματικούς φορείς, την ανάδειξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επιτυχημένων παραδειγμάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Το κυριότερο ωστόσο που επιτυγχάνεται μέσα από τέτοιες δράσεις είναι η αλλαγή της νοοτροπίας σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Η παιδεία μπορεί και πρέπει να βοηθήσει στην υπέρβαση των παρωχημένων αντιλήψεων και να αναδείξει την υγιή, τη δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικής δράσης. 

Μέσα από την εκπαίδευση, μπορούμε και πρέπει να μεγαλώσουμε γενιές νέων ανθρώπων με σύγχρονες επιχειρηματικές ευκαιρίες και να τολμήσουν να τις αξιοποιήσουν.

Είναι λοιπόν ευθύνη όλων μας, και της πολιτείας, της εκπαιδευτικής αλλά και της επιχειρηματικής κοινότητας, να παρέχουμε στους νέους την έμπνευση και τη στήριξη που χρειάζονται.

Το Επιμελητήριο Κορινθίας επενδύει ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Η δημιουργία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Επιμελητήριο του νομού μας θα αποτελέσει κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη της περιοχής μας , παρέχοντας στους συμπολίτες μας την μόρφωση , την εξειδικευμένη γνώση ,τις απαραίτητες συμβουλές και την επιστημονική καθοδήγηση, εφόδια  απαραίτητα για την επιτυχημένη είσοδο τους στην αγορά εργασίας

 

 Φιλικά ,

 Βασίλης Νανόπουλος

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Κορινθίας