Σφάλμα
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 560

Πρόγραμμα «Κατάρτιση Εργαζομένων στην Καινοτομία & στην Επιχειρηματικότητα»

Το Επιμελητήριο Κορινθίας ενημερώνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο ότι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος υλοποιεί το Πρόγραμμα «Κατάρτιση Εργαζομένων στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) που αφορά στην κατάρτιση 4.200 στελεχών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας του ιδιωτικού τομέα μέσω 170 προγραμμάτων κατάρτισης σε 13 περιφέρειες της Ελλάδας.

Τα οφέλη από τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα είναι πολλαπλά τόσο για την επιχείρηση, όσο και για τους συμμετέχοντες, καθώς ενισχύονται οι δεξιότητες των εργαζομένων και η καινοτομία, συμβάλλοντας θετικά στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών, ιδιωτικών επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, οι καταρτιζόμενοι, στο πλαίσιο του προγράμματος, θα αναπτύξουν «Πλάνο Καινοτομίας» το οποίο και θα προτείνουν στις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται.

Το κάθε πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο ΚΕΚ της Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας (Ερμού 2 –Κόρινθος) είναι διάρκειας 80 ωρών οι οποίες περιλαμβάνουν 60 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 20 ώρες πρακτικής άσκησης.

Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί με τη μορφή case studies και οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν και να προτείνουν στην επιχείρηση όπου εργάζονται τα «Πλάνα Καινοτομίας» που θα έχουν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν για κάθε ώρα κατάρτισης 5 € μικτά ενώ από κάθε επιχείρηση μπορούν να συμμετέχουν έως 5 ωφελούμενοι, σε επίπεδο περιφέρειας.

Συμπληρώστε την αίτηση σας ηλεκτρονικά: kainotomia.uhc.gr

Πληροφορίες: Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας

Υπεύθυνη: Μαριάντζελα Πανούση Ερμού 2 – Κόρινθος Τηλ : 2741 024464 (-920)