ΤΟΠΣΑ

Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμενων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας.

Το έργο υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» με συντονιστή εταίρο της Αναπτυξιακή Επιμελητηρίου Κορινθίας

Σκοπιμότητα και Στόχοι του Έργου

Το σχέδιο αποσκοπεί στην τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 120 ανέργων και στην επαγγελματική επιχειρηματική υποστήριξη 20 συνολικά αγροτών και νέων επιστημόνων προερχόμενων από τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

  • 80 άτομα μέσω του έργου θα προωθηθούν στην απασχόλησή σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της Κορινθίας
  • 40 άτομα θα υποστηριχθούν να ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις (ατομικών και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων 
  • Αγρότες με χαμηλό εισόδημα και Νέοι επιστήμονες θα υποστηριχθούν στον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων τους προκειμένου να καταστούν βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί 

Τουλάχιστον 40 θέσεις απασχόλησης να δημιουργηθούν σε δυναμικούς κλάδους : πράσινη οικονομία – θέσεις εργασίας σε εγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής ενέργειας με την χρήση πετρελαίου και φυσικού αερίου στην προώθηση τυποποίηση αγροτικών βιολογικών προϊόντων –

Επιδοτούμενα Προγράμματα κατάρτισης του Έργου

Στο πλαίσιο του Έργου, υλοποιούνται τα ακόλουθα Επιδοτούμενα προγράμματα Επαγγελματικής κατάρτισης .

  • «Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης αγροτικών προϊόντων με έμφαση σε προϊόντα βιολογικής γεωργίας»
  • «Αρχές λειτουργίας και συντήρησης μονάδων παραγωγής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου και πετρελαίου»
  • «Αυτοματισμός Γραφείου με τη χρήση Η/Υ»
  • «Βασικές αρχές οργάνωσης, επικοινωνίας, πώλησης και διαχείρισης αποθεμάτων στη σύγχρονη επιχείρηση»
  • «Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας μικρομεσαίας επιχείρησης»
  • «Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας»

Κάθε πρόγραμμα θα το παρακολουθήσουν 20 ωφελούμενοι. Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης / πρακτικής άσκηση).

 Διαβάστε περισσότερα