Εκδήλωση Ενδιαφέροντος – Πρόγραμμα Εργαζομένων-Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας