Συνεργασίες

Συνεργασίες του ΚΕΚ Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας

ΕΕΔΕ

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου μάνατζμεντ.

http://www.eede.gr/

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 118/2003 (ΦΕΚ 102, τεύχος Α΄), ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών που εδρεύει στην Κόρινθο και άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04.

http://dsep.uop.gr/

VOUCHER

Το Δίκτυο Επαγγελματικής Κατάρτισης αποτελεί μία σύμπραξη των ποιοτικότερων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) στην Ελλάδα, με δομές που εκτείνονται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια. Στόχος μας είναι:

http://www.voucher.gr/

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι αυτοδιοικούμενη από το αρμόδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η περιφέρεια σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.

Περιφέρεια Πελοποννήσου 2