Παροχές ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

0
1723

Το ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ παρέχει υπηρεσίες δια βίου συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού προς καταρτιζόμενους, στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τα στελέχη του ΚΕΚ, διαθέτουν την επαγγελματική επάρκεια του συμβούλου σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού από τον ΕΟΠΠΕΠ &  αναλαμβάνουν τη διενέργεια μιας πληθώρας δραστηριοτήτων που τοποθετούν στο επίκεντρο το ανθρώπινο δυναμικό, σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης της απασχολησιμότητας, της μείωσης της ανεργίας και της υποστήριξης των επιχειρήσεων – μελών του επιμελητηρίου Κορινθίας.

Οι υπηρεσίες μας στόχο έχουν:

  • Τη σύνδεση καταρτιζόμενων με την αγορά εργασίας, φέρνοντας σε επαφή τους εκπαιδευόμενους με τους εργοδότες του δικτύου των μελών – επιχειρήσεων του επιμελητηρίου Κορινθίας με σκοπό την κάλυψη θέσεων εργασίας.
  • Οι καταρτιζόμενοι να κατανοήσουν καλύτερα τον εργασιακό κόσμο, κάνοντας χρήση των συστημάτων σχεδιασμού σταδιοδρομίας και επαγγελματικής πληροφόρησης.
  • Να εκπαιδεύσει σε τεχνικές αναζήτησης εργασίας, σε ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη συνέντευξη και να βοηθήσει στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος.

Μπείτε στη διαδικτυακή Διαδραστικη Πύλη του ΕΟΠΠΕΠ και κάνε το ΤΕΣΤ επαγγελματικού Προσανατολισμού.