Νέο Voucher Ανέργων με Επιδότηση 2.800€

0
3163

Νέα προγράμματα Voucher Ανέργων από 25 έως 29 ετών και από 30 έως 45 ετών

με επιδότηση 2.800€ και Δωρεάν Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

1. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες),

2. Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,

3. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και

4. Πρακτική άσκηση- on the job training- συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Αιτήσεις συμμετοχής έως 28 Αυγούστου 2019

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

  Για πληροφορίες,

  Μαριάντζελα Πανούση
  Κεκ Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας
  τηλ 30 2741024464 εσωτ 920
  fax :302741021173
  E-Mail : keta@Korinthiacc.gr   web :www.korinthiacc.gr