ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

0
7814

 

Το ΚΕΚ Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας ενημερώνει πως στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ) με αρ. 2/2020 για το πρόγραμμα στήριξης επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών, πληττόμενων από τον COVID-19 συνεργάζεται με το εγκεκριμένο Ο.Σ.Τ.Κ.  ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ AE

και τα αντικείμενα κατάρτισης στα οποία προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες τηλεκατάρτισης, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι της Δράσης είναι τα έξης:

Αντικείμενα Τηλεκατάρτισης

Μπορείτε να επιλέξετε ένα (1) από τα ακόλουθα αντικείμενα:

  1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO).
  2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί.
  3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία.
  4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου.
  5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη.
  6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS).
  7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία.
  8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον.
  9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας.
  10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αντικείμενα τηλεκατάρτισης :  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

Επιπλέον δείτε το «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ» της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης, με πληροφορίες εισόδου και χρήσης της πλατφόρμας  Εγχειρίδιο Εκπαιδευομένου

Για την είσοδο σας στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα τήλεκατάρτισης  πατήστε  www.edimitra.gr

Διάρκεια Προγράμματος

Εκατό (100) ώρες με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Είναι ύψους 600,00 € και είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο. Κάθε ωφελούμενος:
α) Με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης δικαιούται να λάβει προκαταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 400€.
β) Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο εκπαιδευτικό επίδομα, ύψους 200€.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι ωφελούμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις για να λάβουν και πιστοποίηση από εγκεκριμένο φορέα για τα αντικείμενα κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης δόσης του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200€.

Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους: