Πάρτε μέρος στην έρευνα σχετικά με την ενεργειακή απόδοση στην ψυχρή αλυσίδα τροφίμων και ποτών

0
13507

Γνωρίζατε ότι 3 από τις 4 εταιρείες στον τομέα των τροφίμων βλέπουν οφέλη εκτός από τους χαμηλότερους λογαριασμούς ενέργειας όταν σκεφτόμαστε μέτρα ενεργειακής απόδοσης;

Αυτό, τουλάχιστον, είναι ένα πρώτο συμπέρασμα από μια πρόσφατη μελέτη συνέντευξης με περισσότερες από 60 εταιρείες στον ευρωπαϊκό τομέα τροφίμων εντός του ICCEE.

Μέσα στο έργο, προσπαθούμε να κατανοήσουμε περαιτέρω τι σημαίνει ενεργειακή απόδοση για ολόκληρες αλυσίδες εφοδιασμού με κρύο στον τομέα των τροφίμων.

Βοηθήστε το ICCEE να αξιολογήσει μη ενεργειακά οφέλη και συμπεριφορές στην ψυχρή αλυσίδα: αυτή η έρευνα αξιολογεί τους αντιληπτούς κινδύνους, τα εμπόδια και τους οδηγούς στα διάφορα επίπεδα οργάνωσης και δραστηριότητας της ψυχρής αλυσίδας θα βοηθήσει το έργο να συγκεντρώσει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών και να επαληθεύσει τις υποθέσεις μας.

https://iccee.eu/2020/04/15/survey-charting-the-role-of-energy-efficiency-along-the-cold-supply-chain/ 

Did you know that 3 out of 4 companies in the food sector see benefits besides lower energy bills when thinking about energy efficiency measures?

This, at least, is the first conclusion from a recent interview study with more than 60 companies in the European food sector within ICCEE.

Within the project, we seek to understand further what energy efficiency means for entire cold supply chains in the food sector.

Help ICCEE assess non-energy benefits and behavioral aspects in the cold chain: this survey assessing perceived risks, barriers, and drivers at the different organizational and activity levels of the cold chain will help the project gather a broad set of insights and verify our working hypotheses.

https://iccee.eu/2020/04/15/survey-charting-the-role-of-energy-efficiency-along-the-cold-supply-chain/