Έναρξη νέου τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας ( Άδεια SECURITY )

0
3491

Πάρτε μέρος στα εξειδικευμένα e-learning σεμινάρια για την απόκτηση άδειας  security.

Δήλωση συμμετοχής έως 31/05/2021
Διάρκεια: 105 ώρες
Μέθοδος: Τηλεκατάρτισης (e-learning)
Κόστος Συμμετοχής: 300 ευρώ

Το πιστοποιητικό αυτό είναι απαραίτητο πλέον για την έκδοση άδειας εργασίας αποκτάται κατόπιν παρακολούθησης του εξειδικευμένου σεμιναρίου κατάρτισης και με την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις που οργανώνονται από το ΚΕ.ΜΕ.Α .

Με βάσει την Κοινή Υπουργική Απόφαση 4892/1/76-Γ και της τροποποίησης του Ν.3707/2008 κάθε εργαζόμενος στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας πρέπει να κατέχει άδεια η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Το ΚΕΚ Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας υλοποιεί Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α) με βάση τον Κανονισμό Κατάρτισης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν να εργασθούν ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας, είτε σε Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας είτε σε Τμήματα Εσωτερικής Ασφάλειας Οργανισμών και Επιχειρήσεων ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι και υποχρεούνται να κατέχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και τίτλο Πιστοποίησης.

O τίτλος αυτός είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση Αδείας Εργασίας, τύπου Α΄, από την Ελληνική Αστυνομία. (Νέα ΚΥΑ για Security)

Στόχος
Στόχος του προγραμμάτος είναι η αναβάθμιση και επικαιροποίηση των γνώσεων και των προσόντων των στελεχών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με το Πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ.

Διάρκεια
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 105 ώρες (περίπου 1 μήνα)

Θεματικές Ενότητες
• Εκπαιδευτική Εισαγωγή
• Ιδιωτική Ασφάλεια: Θεσμικό Πλαίσιο, Διεθνείς Τάσεις-Ελληνική Πραγματικότητα
• Ποινικό Δίκαιο
• Ποινική Δικονομία
• Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
• Εισαγωγή στην Ασφάλεια
• Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
• Βασικά Καθήκοντα του Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.
• Ανταπόκριση σε Περιστατικά
• Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
• Εξοπλισμός, Μέσα & Τρόποι Προστασίας του Προσωπικού Ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
• Προστασία Προσώπων/Χρηματαποστολών
• Πυρασφάλεια & Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων
• Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Οι καταρτιζόμενοι, μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να:
Συμμετάσχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης που θα διενεργηθούν από το ΚΕΜΕΑ για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
Συμμετέχουν στην πρόληψη και τον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων
Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά
Επεμβαίνουν με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών
Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου

Περισσότερες πληροφορίες  για την απόκτηση πιστοποιημένης άδειας security καλώντας στο 27410 24464 (934,931,924)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ.