Οριστικό Μητρώο Παρόχων – Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

0
1201

Ανακοινώθηκε το Οριστικό Μητρώο Παρόχων για το πρόγραμμα Voucher 30-49 ( Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής)

Το ΚΕΚ Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας συμμετέχει ως πάροχος.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε με το ΚΕΚ το Επιμελητηρίου Κορινθίας  στο τηλέφωνο 2741024464 (934), www.voucher.gov.gr