Προσωρινά Αποτελέσματα: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

0
931

Ανακοινώθηκαν στο voucher.gov.gr τα προσωρινά αποτελέσματα για τη δράση «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής».

Δείτε τα αποτελέσματα: https://bit.ly/3kxJxDH

Υποβολή ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Δείτε περισσότερα: https://bit.ly/3AHJScD

Περισσότερες πληροφορίες στο www.voucher.gov.gr