Ξεκινάει το πρόγραμμα «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

0
961

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες ότι θα πρέπει να μας προσκομίσουν (είτε στα γραφεία μας Ερμού 2, Κόρινθος είτε ηλεκτρονικά στo anaptyxiaki@korinthiacc.gr ) τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 10-12-2021:

1. Αντίγραφο ταυτότητας / διαβατηρίου (ταυτοποίηση).

2. Βεβαίωση ανεργίας,(ΣΕ ΙΣΧΥ).

3. Αντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που το απολυτήριο ή ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή).

4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86,* ( ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ VOUCHER 30-49)

5. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ,** (Yπεύθυνη Δήλωση τηλεκατάρτισης)

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια, καλέστε μας στο 27410 24464 (934, 935, 936). * ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ VOUCHER 30-49 ** Υ.δηλωση τηλεκαταρτισης

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr