Ενημέρωση προγραμμάτων ΔΥΠΑ

0
866

Σε ενημερώνουμε πώς ανακοινώθηκε ότι το μητρώο ωφελούμενων για τα «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες». Βρες αν έχεις ενταχθεί εδώ: https://voucher.gov.gr/upload/project_40/dypa-mhtrwo_wfeloumenwn_a_fash.pdf

Αν είσαι σε αυτό το μητρώο, χρειάζεται να επιλέξεις μόνο 1 (ένα) εκπαιδευτικό αντικείμενο όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής του προγράμματος κατάρτισης.

Μπορείς να διαλέξεις ένα από τα προγράμματα εκπαίδευσης που θα διατεθούν από το ΚΕΚ Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας και είναι έως 200 ώρες:

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

  • Βασικές Δεξιότητες Γνώσης Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ: Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση των βασικών δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ένας πληροφορικά «εγγράμματος» πολίτης και ένας επαγγελματίας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Περιλαμβάνει τη χρήση και τις λειτουργίες του δημοφιλούς λειτουργικού συστήματος Windows και τις εφαρμογές του Office, που αποτελούν τα βασικά εργαλεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή για  χρήση στο σπίτι, πολύ δε περισσότερο στον εργασιακό χώρο.
  • Online Branding και Επικοινωνίας: Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης, παρέχει στους ωφελούμενους όλες τις πληροφορίες για  τις λειτουργίες και την εφαρμογή του σύγχρονου marketing , είτε στις τοπικές είτε στις διεθνείς αγορές,   τις νέες  στρατηγικές του ψηφιακού marketing που επιβάλλουν η τεχνολογία και οι εφαρμογές των Η/Υ, των κινητών μέσων και του Διαδικτύου.
  • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών: Ο κόσμος των  υπολογιστών και η πληροφορική έχει μπει πλέον στην καθημερινότητά μας  και θα συνεχίσει πιο δραστικά και  ουσιαστικά να διαφοροποιεί τη ζωή μας. Το πρόγραμμα εισάγει  τον εκπαιδευόμενο σε αυτό τον εξελισσόμενο κόσμο. Κατανοεί το τι είναι οι υπολογιστές,  μαθαίνει για την γλωσσά τους την δομή τους. Μαθαίνει για τα δεδομένα το διαδίκτυο και όλες τις εφαρμογές και εργασίες που γίνονται μέσω των υπολογιστών.
  • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων: Στο παρόν πρόγραμμα περιγράφονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες και οι εργασίες του Τεχνικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων. Ο Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων είναι ο επαγγελματίας που εγκαθιστά λειτουργικά συστήματα, αναπτύσσει εφαρμογές υπολογιστών και διακομιστών με πρόσβαση στον ιστό και τη βάση δεδομένων. Εκτελεί επίσης γενική συντήρηση υπολογιστή, εγκαθιστά και διαμορφώνει μικρά τοπικά δίκτυα υπολογιστών.

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

  • Κυκλική οικονομία: Οι επιχειρήσεις, σήμερα, οφείλουν να ακολουθούν καινοτόμα συστήματα και μοντέλα. Ένα από αυτά είναι της Κυκλικής Οικονομίας. Η κυκλικότητα, ωστόσο, επηρεάζει πολλούς τομείς πέρα των επιχειρήσεων, όπως η γεωργία, τα οικοσυστήματα και οι προστατευόμενες περιοχές. Το μοντέλο αυτό, επομένως, πρέπει να υιοθετηθεί, τόσο από τις επιχειρήσεις, όσο και από την κοινωνία. Οι εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας στον πρωτογενή τομέα παίζουν καθοριστικό παράγοντα στην κατανόηση της έννοιας της επαναχρησιμοποίησης.

Αύριο 08/09/2022 ξεκινά η επιλογή προγραμμάτων για τα ΚΔΒΜ των ΑΕΙ και θα σας ενημερώσουμε για το άνοιγμα της δικιά σας πλατφόρμας για τα ΚΔΜΒ της Κορινθίας με νεότερη ανακοίνωση!

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περεταίρω πληροφορία στα τηλέφωνα: 2741024464 (εσωτ. 935) και (εσωτ. 934)