Σημαντική Ενημέρωση για το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων «Πάω Μπροστά»

0
562

Αγαπητοί ωφελούμενοι,

Εν όψει των ανακοινώσεων για την έναρξη της κατάρτισης των εργαζομένων στο πλαίσιο του προγράμματος «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τις ημέρες και ώρες εργασίας (Ε4 πίνακας προσωπικού – αναλυτικές οδηγίες παρακάτω) * προκειμένου να εντοπίσουμε το κατάλληλο τμήμα για εσάς.

Οι θεματικές ενότητες που θα υλοποιήσουμε είναι:

Ψηφιακές Δεξιότητες

  • Ψηφιακές δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
  • Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες & εφαρμογές γραφείου
  • Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης
  • Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Πράσινες Δεξιότητες

  • Κυκλική Οικονομία

Θα θέλαμε συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο https://forms.gle/nB5yEAhi4vbk6Gy99, προκειμένου να σας εντάξουμε άμεσα σε τμήμα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τη ΔΥΠΑ.

Σας υπενθυμίζουμε πως όλα τα προγράμματα είναι 80 ωρών, εκ των οποίων 12 ώρες είναι η δια ζώσης παρακολούθηση, και οι υπόλοιπες 68 είναι εξ αποστάσεως εκπαίδευση σύγχρονη και ασύγχρονη εκτός ωραρίου εργασίας.

* Μπορείτε να αντλήσετε τον πίνακα Ε4 στην παρακάτω διαδρομή : https://myergani.gov.gr/(S(s34i5rayn23pnrzu2sb0ulrh))/login.aspx?ReturnUrl=%2f – εισάγετε κωδικούς taxis net- μεταβολές απασχόλησης-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Ε4 ετήσιος.