Σημαντική ενημέρωση προγραμμάτων ΔΥΠΑ εργαζομένων

0
1154

Αγαπητέ ωφελούμενε,

Σε ενημερώνουμε πώς σήμερα ανακοινώθηκε το μητρώο ωφελούμενων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης «Πάω Μπροστά» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αν είσαι σε αυτό το μητρώο, χρειάζεται να επιλέξεις μόνο 1 (ένα) εκπαιδευτικό αντικείμενο όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής του προγράμματος κατάρτισης.

Για να κάνετε επιλογή ακολουθείτε την παρακάτω διαδρομή: https://voucher.gov.gr/ – επιλογη προγραμμάτων κατάρτισης από εργαζόμενους Ωφελούμενους https://www1.gsis.gr/oauth2server/login.jsp – εισάγω κωδικούς TAXISNET και επιλέγω εκπαιδευτικό αντικείμενο.

Μπορείς να διαλέξεις ένα από τα προγράμματα εκπαίδευσης που θα διατεθούν από το ΚΕΚ Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας και είναι έως 80 ώρες:

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

1. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

Σύντομη Περιγραφή: Το παρόν γνωστικό αντικείμενο περιγράφει την γενική έννοια του Marketing, την φιλοσοφία του, τα στάδια εξέλιξης του αλλά και τα είδη του. Επιπροσθέτως, αναλύει τα Μέσα Κοινωνικά Δικτύωσης, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την συχνή τους χρήση αλλά και ποια από αυτά αξιοποιούνται καθημερινά από τους ανθρώπους. Ακόμα, περιγράφει την συμβολή των Social Media στις επιχειρήσεις ως ένα είδος marketing. Τέλος, περιγράφει τα Web Metrics και Analytics, ώστε να μπορεί ο επιχειρηματίας να αξιολογεί την απόδοση τους στον χώρο του διαδικτύου.

2. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες & Εφαρμογές Γραφείου

Σύντομη Περιγραφή: Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση των βασικών δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ένας πληροφορικά «εγγράμματος» πολίτης και ένας επαγγελματίας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Περιλαμβάνει τη χρήση και τις λειτουργίες του δημοφιλούς λειτουργικού συστήματος Windows και τις εφαρμογές του Office, που αποτελούν τα βασικά εργαλεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή για χρήση στο σπίτι, πολύ δε περισσότερο στον εργασιακό χώρο.

3. Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

Σύντομη Περιγραφή: Οι απαιτήσεις μιας σύγχρονης επιχείρησης από ένα στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης είναι τέτοιες και τόσες, που μεταβάλλουν τον υπάλληλο της συγκεκριμένης θέσης σε πολυεργαλείο. Το στέλεχος της γραμματειακής υποστήριξης είναι απαραίτητο να έχει πολλές γενικές και ειδικές γνώσεις, εξαιρετικές δεξιότητες και ικανότητες ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο που απαιτούν οι σημερινές επιχειρήσεις. Από την ικανότητα στην επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις και την εξυπηρέτηση πελατών μέχρι τη συγγραφή επαγγελματικών κειμένων και την χρήση της νέας τεχνολογίας.

4. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Σύντομη Περιγραφή: Η παροχή σύγχρονης & ποιοτικής επαγγελματικής κατάρτισης για την εξειδίκευση των καταρτιζομένων σε όλες τις βασικές & προχωρημένες τεχνικές του αντικείμενου «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ», αποτελεί τον κεντρικό στόχο του προγράμματος. Το πρόγραμμα αποτελείται από διακριτές θεματικές ενότητες σε όλο το φάσμα του επαγγελματικού αντικειμένου: Γενικά Στοιχεία Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εξυπηρέτηση Προμηθευτών /Πελατών, Μεταφορά και Αποθήκευση Εμπορευμάτων, Διαδικασίες Αποθήκης, Νομοθεσία Περί Εισαγωγών – Εξαγωγών- Μεταφορών, Λογιστική, Κοστολόγηση, Τιμολόγηση, Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Αποθήκης & Μεταφορών.

Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (Blended learning): 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση, 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως και 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Καθ’ όλη τη διάρκεια του διενεργούνται τεστ αξιολόγησης γνώσεων & δεξιοτήτων ενώ παρέχεται σε όλους ειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό (συμβατικό & ηλεκτρονικό). Μετά το πέρας του προγράμματος διενεργούνται εξετάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένου από το ΕΣΥΔ πιστοποιητικού γνώσεων και δεξιοτήτων.
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Κυκλική οικονομία

Σύντομη Περιγραφή: Οι επιχειρήσεις, σήμερα, οφείλουν να ακολουθούν καινοτόμα συστήματα και μοντέλα. Ένα από αυτά είναι της Κυκλικής Οικονομίας. Η μετάβαση από ένα γραμμικό σε ένα κυκλικό μοντέλο κρύβει ευκαιρίες και προκλήσεις. Η κυκλικότητα, ωστόσο, επηρεάζει πολλούς τομείς πέρα των επιχειρήσεων, όπως η γεωργία, τα οικοσυστήματα και οι προστατευόμενες περιοχές. Το μοντέλο αυτό, επομένως, πρέπει να υιοθετηθεί, τόσο από τις επιχειρήσεις, όσο και από την κοινωνία. Οι εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας στον πρωτογενή τομέα παίζουν καθοριστικό παράγοντα στην κατανόηση της έννοιας της επαναχρησιμοποίησης. Παράλληλα, το κυκλικό μοντέλο κρίνεται απαραίτητο ως μέσο για την αντιμετώπιση της σύγχρονης κλιματικής αλλαγής, η οποία επηρεάζει κάθε ζωντανό οργανισμό πάνω στον πλανήτη. Πολλές είναι οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως, που ακολουθούν διάφορες εθνικές στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, προκειμένου να προστατευτούν τα οικοσυστήματα και η βιοποικιλότητα της περιοχής. Συνεπώς, το μοντέλο αρχίζει και λαμβάνει κύριο ρόλο στην καθημερινότητα της κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περεταίρω πληροφορία στα τηλέφωνα: 2741024464 (εσωτ. 931,934,923,936,935).

Θα θέλαμε να μας αποστείλετε τον κωδικό ΚΑΥΣ προκειμένου να παρακολουθούμε την αίτησή σας και να μπορούμε να σας ενημερώνουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να ενταχθείτε στα προγράμματα.