Είσαι ωφελούμενος του voucher ανέργων και δεν έχεις ενταχθεί σε τμήμα;

0
278

Είσαι ωφελούμενος του voucher ανέργων και δεν έχεις ενταχθεί σε τμήμα; Δήλωσε στο ΝΕΟ τμήμα για βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ που ξεκινά άμεσα!

 Δήλωσε ενδιαφέρον έως την Τρίτη 07/03/23. Για περιορισμένες θέσεις.