Νέα παράταση αιτήσεων ανέργων έως Τετάρτη 22.03.23

0
293

Λόγω τεχνικών προβλημάτων στην πλατφόρμα voucher.gov.gr, δίνεται η δυνατότητα
υποβολής αιτήσεων ανέργων
για την κατάρτιση ωφελούμενων του έργου «Προγράμματα
αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις
ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»,
από σήμερα Δευτέρα 20 Μαρτίου έως την Τετάρτη 22
Μαρτίου 2023 και ώρα 23:59.