Ανακοίνωση Τελικού μητρώου Ανέργων προγράμματος ΔΥΠΑ

0
492

ΤΕΛΙΚΟ.ΜΗΤΡΩΟ.ΑΝΕΡΓΩΝ

Τη συγκρότηση του Μητρώου Ωφελούμενων/ανέργων τελικής φάσης, για την κατάρτισή
τους μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., στο πλαίσιο του
έργου
«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους
υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»
Δράση 16913 «SUB
2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές
ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)», σύμφωνα με
το συνημμένο αρχείο το οποίο έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο
:
https://voucher.gov.gr/upload/project_40/registry_v7_2023_03_23_new.pdf