Δ.ΥΠ.Α. – Επικοινωνία για διαχειριστικά / διοικητικά & τεχνικά ζητήματα

0
151

Δ.ΥΠ.Α. – Επικοινωνία για διαχειριστικά / διοικητικά & τεχνικά ζητήματα

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι συμμετέχοντες στα έργα της Δ.ΥΠ.Α. (ωφελούμενοι, ΚΔΒΜ / ΚΕΔΙΒΙΜ κλπ.) θα πρέπει να επικοινωνούν για οποιoδήποτε διαχειριστικό / διοικητικό ζήτημα αποκλειστικά και μόνο με τη Δ.ΥΠ.Α..

Συγκεκριμένα:

Πρόσκληση Ανέργων Δ.ΥΠ.Α.

Πρόσκληση Εργαζομένων Δ.ΥΠ.Α.

Ακόμη, σας ενημερώνουμε ότι τα ΚΔΒΜ / ΚΕΔΙΒΙΜ μπορούν να επικοινωνούν με το Helpdesk της εφαρμογής (webmaster@voucher.gov.gr) αποκλειστικά και μόνο για τεχνικά ζητήματα της πλατφόρμας.