Δηλώστε συμμετοχή στην κατάρτιση για το πρόγραμμα της Κοινωφελούς εργασίας στο ΚΔΒΜ της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Κορινθίας!

0
2589

Το ΚΔΒΜ της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Κορινθίας σας καλεί να δηλώσετε συμμετοχή στην κατάρτιση για το πρόγραμμα Κοινωφελής Εργασία ΟΑΕΔ 2023.

Δήλωση συμμετοχής στα προγράμματα κατάρτισης για το πρόγραμμα της Κοινωφελούς εργασίας εδώ

Στο ερωτηματολόγιο, πρέπει να μας δηλώσετε το αντικείμενο κατάρτισης που έχετε επιλέξει κατά την αρχική σας δήλωση στον ΟΑΕΔ. Εάν δεν το θυμάστε, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε μπαίνοντας εδώ: https://bit.ly/41OdW3E (αφού κάνετε είσοδο στην συνέχεια  πάνω δεξιά > ΑΙΤΗΣΕΙΣ  βρίσκετε την αίτηση της κοινωφελούς εργασίας και εκεί υπάρχει το αντικείμενο που έχετε δηλώσει).

Σας ενημερώνουμε πως αναμένουμε την έναρξη της κατάρτισης. Εάν επιθυμείτε να λάβετε επιπλέον ενημέρωση για το πρόγραμμα Κοινωφελής Εργασία – ΟΑΕΔ 2023 για την κατάρτιση και τα αποτελέσματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας  στο 2741024464 (931, 934, 935, 936)

Δικαιολογητικά συμμετοχής
Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει:

1. Αντίγραφο Ταυτότητας/Διαβατηρίου
2. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
3. Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας
4. Αντίγραφο Αίτησης Κοινωφελούς
5. Πιστοποιητικό που αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης χειρισμού Η/Υ. Αφορά αποκλειστικά όσους ωφελούμενους έχουν επιλέξει ΤΠΕ επιπέδου ΙΙ & ΙΙΙ.
6. ΑΦΜ, ΑΜΑ, ΑΜΚΑ (Βεβαίωση απογραφής από e – ΕΦΚΑ https://apps.ika.gr/eInsuredRegistrationCert/faces/secureAll/index.xhtml ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απόδειξης ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ)
7. Βεβαίωση από τον επιβλέποντα φορέα ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο επιβλέποντα φορέα όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 19.146 ωφελούμενοι, οι οποίοι θα καταρτισθούν. Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ: https://www.voucher.gov.gr/

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης από 120-150 ώρες ανάλογα με το αντικείμενο του προγράμματος κατάρτισης που θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Τα Θεματικά αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης είναι τα κάτωθι:

Α. Οριζόντιες δεξιότητες

-Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)

-Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)

-Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)

-Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων

-Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων

-Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

-Γραμματειακή Υποστήριξη

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες

-Υπηρεσίες καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων

-Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου

-Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)

-Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)

Εάν επιθυμείτε να λάβετε επιπλέον ενημέρωση για το πρόγραμμα Κοινωφελής Εργασία – ΟΑΕΔ 2023 για την κατάρτιση και τα αποτελέσματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας  στο 2741024464 (931, 934, 935, 936)