ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Ο ΑΟΤΑ “ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε.”

0
856

Ο ΑΟΤΑ “Μοριάς Α.Ε.” έχει αναλάβει, μέσω του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, την υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) καθώς και από εθνικούς πόρους.

Πρόγραμμα κατάρτισης μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το πρόγραμμα αφορά στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε 1.000 ανέργους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η παροχή α) επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε 20 ατομικές συνεδρίες, β) θεωρητικής κατάρτισης σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα, σε δυναμικούς τομείς και κλάδους προτεραιότητας της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας (300 ώρες), γ) πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (220 ώρες) και δ) πιστοποίησης προσόντων με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων και έπειτα από εξετάσεις.

Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν είτε διά ζώσης, είτε με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση είτε με συνδυασμό των δύο. Οι ωφελούμενοι για την ολοκλήρωση των ενεργειών κατάρτισης (συμβουλευτική, θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση και πιστοποίηση) θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, ενώ για την ολοκλήρωση των ενεργειών πρακτικής άσκησης θα λάβουν επίσης εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα πρακτικής άσκησης.

Η ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων των ωφελούμενων (Α΄ κύκλος) είναι η Τετάρτη 31η Μαΐου (ώρα 23:59:00).

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν είτε διά ζώσης, είτε με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση είτε με συνδυασμό των δύο. Η συμμετοχή σε όλες τις επιμέρους ενέργειες είναι υποχρεωτική. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος καταβάλλεται για κάθε ώρα κατάρτισης εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες -καθώς και ενεργοποίηση της αίτησής τους-, οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι των δύο παραπάνω επιδοτούμενων προγραμμάτων μπορούν να λάβουν από τον διαδικτυακό τόπο του ΑΟΤΑ “Μοριάς Α.Ε.” (https://www.morias-aota.gr), όπως και στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου (https://www.ppel.gov.gr/) μέσω του συνδέσμου https://training.morias-aota.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 27410 24464 (935) ή επισκεφθείτε το https://kek-korinthias.gr . Όταν συμπληρώσετε την αίτηση, παρακαλώ όπως μας αποστείλετε τον αριθμό ΚΑΥΑΣ στο anaptyxiaki@korinthiacc.gr έτσι ώστε να ενταχθείτε στο αντίστοιχο τμήμα.