Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων ΜΟΡΙΑΣ Ανέργων

0
220
  • Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων ΜΟΡΙΑΣ Ανέργων

https://training.morias-aota.gr/news/m/5/el-GR

  • Πίνακας επιτυχόντων και απορριφθέντων

https://training.morias-aota.gr/files/%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99%20%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A3.PDF