Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Εξ’ Αποστάσεως Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων από ΚΕΕΕ

0
727
Το επίδομα που θα λάβετε με την παρακολούθηση του προγράμματος ανέρχεται στα 1250€ 

 

Το έργο περιλαμβάνει:

Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικήςε (6 ατομικές συνεδρίες)
Θεωρητική Κατάρτιση (170 ώρες)
Πρακτική άσκηση (80 ώρες)
Πιστοποίηση κατά ISO 17024

 

Τα αντικείμενα κατάρτισης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει είναι:

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΣ
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες:
https://apko05.uhc.gr/p/m/ApkoProject1/el-GR
ή επικοινωνήστε με το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ 2104629300
(Ράκκας Σάββας εσωτ. 246)

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο και αναρτήστε τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σταλούν στο mail σας.

 

Υποβολή Αίτησης