Αναρτήθηκε το Μητρώο Ωφελούμενων/ ανέργων για τη συμμετοχή τους στο Έργο «Επιχορήγηση της ΔΥΠΑ για την υλοποίηση του Έργου: “Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες” και υλοποίηση των δράσεων δημοσιότητας από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ» – Β’ Κύκλος, κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157226, της Δράσης 16913.

0
690

Βρείτε τα αποτελέσματα εδώ: Aνακοίνωση Ωφελούμενων

Για τους επιτυχόντες που θέλουν να ξεκινήσουν άμεσα και να ενταχθούν σε τμήμα θα πρέπει να αποστείλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

• την Αίτηση σου (ΚΑΥΑΣ)
• ΠΤΥΧΙΟ
• ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• ΑΦΜ, ΑΜΚΑ
• ΥΔ ΠΡΟΣ ΔΥΠΑ
• ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ IBAN
στο email: anaptyxiakikor@gmail.com
και εξασφάλισε τη θέση σου στα προγράμματα που ξεκινούν άμεσα!

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2741024464 (εσωτ,923,931,936,935)